Tемa броја

СРБИЈА И ПОЛИТИЧКО-ЕКОНОМСКИ ПРОЦЕСИ

Мира Радојевић
РАЗВОЈ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ (СРПСКЕ) ИСТОРИОГРАФИЈЕ О „ВЕЛИКОМ ОКТОБРУ”

Александар Стојановић, Растко Ломпар
ОСНИВАЊЕ ХРВАТСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У КОНТЕКСТУ НЕМАЧКЕ ПОЛИТИКЕ И РАТНИХ ИНТЕРЕСА У ОКУПИРАНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ

Милош Миленковић, Милован Суботић
НАСИЛНИ НЕДРЖАВНИ АКТЕРИ И ПОЗИЦИЈА СРБИЈЕ

Иван Димитријевић, Милан Липовац
НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: АНАЛИЗА ЕКСПОЗЕА МАНДАТАРА ВЛАДЕ ОД 2007. ДО 2017. ГОДИНЕ

Милош Ерић, Михајло Бабин, Михаило Црнобрња
ЕФЕКТИ ОЧУВАЊА МОНЕТАРНОГ СУВЕРЕНИТЕТА СРБИЈЕ

ПРАВО И ПОЛИТИКА

Сава Аксић
ОДНОС ПРАВА И ПОЛИТИКЕ КАО ДРУШТВЕНИХ ПОДСИСТЕМА И МОГУЋА (УСТАВНА) ГРАНИЦА ИЗМЕЂУ ЊИХ

Ивана Марковић
УНИШТЕЊЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА – ЗАШТИТА ПРЕМА МЕЂУНАРОДНОМ КРИВИЧНОМ ПРАВУ

Марко Димитријевић
О ПОТРЕБИ ФОРМИРАЊА ФИСКАЛНЕ УНИЈЕ У ЕВРОПСКОМ МОНЕТАРНОМ ПРАВУ

Татјана Милић
РЕГУЛИСАЊЕ УПОТРЕБЕ СИЛЕ У МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА: СЛУЧАЈ РЕЗОЛУЦИЈЕ 2249 САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ УН

Огњен Вујовић
УТИЦАЈИ РИМСКОГ ПРАВА НА ЕВРОПСКО ПРИВАТНО ПРАВО

Радојица Лазић
ЗАШТИТА ТАЈНОСТИ ПОДАТАКА – ОД ПРАВНОГ ОСНОВА ДО ПРАКТИЧНЕ ПРИМЕНЕ

OГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

Радослав Гаћиновић, Владан Станковић
ФУНДАМЕНТАЛИЗАМ – ФАНАТИЗАМ – ТЕРОРИЗАМ

Дејана Вукасовић
ЕВРОПСКА УНИЈА И КОНТРОЛА ИЗВОЗА ОРУЖЈА: ОГРАНИЧЕЊА И ПЕРСПЕКТИВЕ

Срђан Кораћ
ЈАВНИ СЛУЖБЕНИК ЗА 21. ВЕК: КА САВРЕМЕНОМ УЧИТАВАЊУ ГЕСЛА „ПЛЕМСТВО ОБАВЕЗУЈЕ”

Младен Милошевић, Мирослав Младеновић
УПРАВЉАЊЕ ПРАВНИМ РИЗИЦИМА КАО ЕЛЕМЕНТ КОРПОРАТИВНЕ БЕЗБЕДНОСНЕ ПОЛИТИКЕ

Владимир Ђукановић
ПРАВЦИ ДЕЛОВАЊА ОБАВЕШТАЈНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ ТУРСКЕ НА БАЛКАНУ

Слободан Нићин, Тамара Гајић
ДЕМОКРАТИЗАЦИЈА СРБИЈЕ ПУТЕМ ВЕЋЕГ УЧЕШЋА ЖЕНА У ПОЛИТИЦИ

ПРИКАЗИ

Сања Стошић
РЕКВИЈЕМ ЗА АМЕРИЧКИ САН

Ђорђе Куљић
СРБИЈА ТРАЖИ ВОЂУ

Темa броја

ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОТИВРЕЧНОСТИ
прочитај више
САВРЕМЕНИ СУКОБИ И ЊИХОВО РЕШАВАЊЕ
прочитај више
ИЗАЗОВИ И ДИЛЕМЕ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ
прочитај више
ПРАВО И ПОЛИТИКА
прочитај више